back to homepage

Výzva k zaslání abstraktů

Programový výbor kongresu zve autory k zaslání abstraktů volných sdělení.

Abstrakty musí být připraveny podle pokynů uvedených níže. Abstrakty, které pokynům neodpovídají, nemohou být přijaty.

Uzávěrka pro zaslání abstraktů

Zasílaní abstraktu je stále možné! Prosím kontaktujte sekretariát na e-mail abstrakty.cnchs2019@guarant.cz.

Rozhodnutí o přijetí a o formě prezentace

O přijetí abstraktu a o formě prezentace (ústní sdělení nebo poster) rozhodne programový výbor kongresu.

Jak zaslat abstrakt

  • Všechny abstrakty musí být zaslány prostřednictvím webového formuláře, který je umístěn v Uživatelské zóně.
  • Autoři mohou vložené abstrakty upravovat kdykoli do data uzávěrky. Po uzávěrce budou abstrakty uzamčeny a úpravy již nebudou možné.
  • Veškeré informace týkající se abstraktu budou zaslány na e-mailovou adresu autora, který tento abstrakt vložil.

Potvrzení o zaslání abstraktu

Autorům bude zasláno e-mailové potvrzení o vložení abstraktu ihned po jeho zaslání. Pokud potvrzení nedostanete do 24 hodin, zkontrolujte prosím svou složku s nevyžádanou poštou. V případě, že žádný e-mail nedostanete, kontaktujte prosím abstrakty.cnchs2019@guarant.cz

Pokyny k zaslání abstraktu

  • Maximální délka abstraktu je 300 slov.
  • Název abstraktu: Použijte prosím stručný název jasně vystihující obsah sdělení. Použijte velké písmeno pouze pro první písmeno názvu (nepoužívejte hůlkové písmo).
  • Jména autorů: Vložte prosím plná křestní jména a příjmení. Neuvádějte tituly.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se vkládání abstraktů, kontaktujte prosím abstrakty.cnchs2019@guarant.cz

 

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444
Fax: 284 001 448
E-mail: cnchs2019@guarant.cz

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.