back to homepage

Akreditace

Lékařská sekce

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a bude ohodnocena 18 kredity.

Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kongres zažádal o akreditaci ČAS. Bližší informace budou doplněny.

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444
Fax: 284 001 448
E-mail: cnchs2019@guarant.cz

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.