back to homepage

Instrukce pro prezentující

Ústní prezentace

Jak připravit prezentaci

Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi PowerPoint 97–2007, 2010 nebo novější“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.

Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT před uložením ve formátu PPS. Taktéž prosíme připravit prezentaci ve formátu 16:9.

Obrázky/videa

JPG je nejpoužívanější formát pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.

GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.

Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.

Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do sálu k nahrání přednášky, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem. Videa ve formátu MPEG-1 a AVI by měla pracovat bez problémů.

Fonty

Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Česká verze Windows), budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.

Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma

Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup.

Klikněte na „nástroje“ pak „možnosti“ pak „ukládání“ a zaškrtněte políčko „Vložit písma True Type“

Následně prezentaci uložte

Přenos prezentací a uložení

Na čem přinést prezentaci na kongres

Prosíme, přineste své soubory a na USB flash disku.

Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film / video soubory atd.)

Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu kongresu, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému. Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk.

Kam přehrát vaši prezentaci na kongresu

Vaši přednášku odevzdejte do režie přímo v sále, kde bude prezentována. Přednášku přijďte nahrát nejméně 1,5 hodiny před začátkem Vaší sekce. Technik Vaši prezentaci nahraje do počítače, vyzkouší a zkontroluje, zda se správně zobrazuje. Prosím, vezměte na vědomí, že při nahrání prezentace o přestávce před Vaší sekcí nebývá čas na kontrolu.

Váš vlastní notebook bude možné použít pouze v krajním případě a po předchozí poradě s technikem.

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444
Fax: 284 001 448
E-mail: cnchs2019@guarant.cz

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.