back to homepage

Lékařská sekce – předběžný program

Čtvrtek, 10. října 2019

10.00–13.45

3D kurz neuroanatomie

Tomáš Santarius, MD PhD FRCS (SN)
Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust

Course program

Top anatomical concepts useful in neurosurgery in 3D
(Illustrated with operative cases, also in 3D)

  • Nerves leaving middle cranial fossa
  • Cavernous sinus, superior orbital fissure, foramen ovale, Meckel’s cave, orbito-meningeal band
  • Anterior clinoidectomy – intradural and extradural, deroofing of optic canal
  • Anterior petrosal approach
  • Choroidal fissure
  • Enlargement of foramen of Monroe to approach third ventricle
  • Telo-velar approach to the fourth ventricle

13.45–16.00

Zahájení kongresu

13.45–13.50   Rektor Univerzity Karlovy: Tomáš Zima

13.50–13.55   Ředitel ÚVN-VFN: Miroslav Zavoral

13.55–14.00   Emeritní ředitel ÚVN-VFN: Miroslav Bartoš

14.00–14.05   Děkan 1. LF UK: Aleksi Šedo

14.05–14.10   prof. MUDr. Vladimír Beneš st., DrSc.: Vzpomínka nejstaršího Kuncova spolupracovníka

14.10–14.20   Eduard Zvěřina: Vzpomínky 3. přednosty

14.20–14.50   Přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN Vladimír Beneš: 60 let neurochirurgie v ÚVN

14.50–15.00   Martin Smrčka, Vladimír Beneš, David Netuka: Čestné členství České neurochirurgické společnosti

15.00–15.15   Zástupce přednosty neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN David Netuka: Křest knihy „Adenomy hypofýzy – diagnostika a komplexní léčba“

15.15–16.00   Zvaná přednáška: Cyril Svoboda

16.00–16.30

Kávová přestávka
 

16.30–18.30

Předsedající: Vladimír Beneš, David Netuka

Martin Smrčka: Slovo předsedy ČNCHS: Stav české neurochirurgie, šance a výzvy do budoucna (10 minut)

Robert Illéš: Slovo předsedy SNCHS (10 minut)

David Netuka: IM EANS (5 minut)

Martin Májovský: Stáž O. Choutky 2018 (5 minut)

Markus Chwajol: Americká neurochirurgie – organizační struktura, edukace, rezidentura a praxe (10 minut)

Ondřej Choutka: Americká neurochirurgie mimo akademická centra (10 minut)

Martin Janata: Bavorský a český systém zdravotní péče – rozdíly z pohledu neurochirurga (10 minut)

Jiří Bartek: „Comparative effectiveness research v Neurochirurgii“ – Skandinávský přístup (10 minut)

Martin Lehečka: Finský model neurochirurgické péče a vzdělávání (10 minut)

Radek Frič: Norská neurochirurgie – historie, současná organizace péče a model vzdělávání (10 minut)

18.30

Plenární schůze výboru České neurochirurgické společnosti

Martin Smrčka, Předseda společnosti

 

Pátek, 11. října 2019

8.00–10.00

Novinky a věda v neurochirurgii

Předsedající: Radim Lipina, Michal Tichý

Martin Lehečka: Digitální exoskop – smrt mikroskopu?

Jan Klener: Neurochirurgie bez retraktorů: nonsens nebo koncept?

Amir Zolal: Použití 2-hydroxyglutarát-MR-spektroskopie pro detekci infiltrace IDH mutace

Jan Kopecký: Nové metody léčby maligních gliomů – využití nádorového mikroprostředí v preklinickém výzkumu

Drahoslav Sokol: Detská epileptochirurgia v Škótsku a jej výzvy

Michal Tichý: 2 dekády epileptochirurgie u dětí, zkušenosti, výsledky a perspektivy

Radek Frič: Dlouhodobé výsledky léčby dětských tumorů mozku – co si s sebou nesou děti do dospělosti

Petr Janouš: Chiari malformation type 1

Radim Lipina: Synostóza sagitálního švu – endoskopická nebo klasická operace?

David Krahulík: Ventriculoperitoneal shunt in treating of idiopathic normal pressure hydrocephalus – prospective study

David Netuka: CCHSS

Martin Hlavica: CT u chronických subdurálních hematomů

10.00–10.20

Přestávka
 

10.20–12.30

Neuroonkologie

Předsedající: Miroslav Vaverka, Radim Jančálek

David Hoza: Role perioperační neurosonografie při resekcích hemisferiálních tumorů

Kamil Koleják: Chirurgická liečba tumorov obturujúcich likvorové cesty

Andrej Šteňo: Neurosonografie u gliomů inzuly

Radim Jančálek: Přežití a kvalita života pacientů s gliálními nádory

Andrej Pala: Intraoperačné zobrazovacie metódy v chirurgii gliómov

Jakub Cvek: Stereotaktická radioterapie a radiochirugie přístrojem CyberKnife v neuroonkologii

David Netuka: 10 let iMRI v selární krajině

Tomáš Česák: Osobní cesta mikro i endo v operativě hypofýz

Tomáš Santarius: Přirozený průběh a efekt léčby u anaplastických meningiomů

Miroslav Vaverka: Meningiomy střední baze grade I- radikalita, reziduum, recidiva

Pavel Haninec: Chirurgická léčba petrokliválních meningiomů

Vladimír Beneš: Arachnoidea – její význam v neurochirurgii

Diskuze: 10 minut

12.30–13.30

Oběd

(Steak House St. Florian – naproti kongresovému centru)

13.30–14.50

Novinky v cévní problematice

Předsedající: Vladimír Přibán, Martin Sameš

Tomáš Menovský: Osobní zkušenost s belgicko-českou neurochirurgií

Dalibor Síla: Endovaskulární léčba AN neurochirurgy

Vladimír Přibáň: Současná mikrochirurgická léčba AN

Ondřej Petr: Metabolomika mozkomíšního moku po SAH

Martin Sameš: Multimodální monitoring u SAH a terapie vasospasmů

Ondřej Choutka: Role bypassu v současné neurochirurgii

Jiří Fiedler: Ateroskleróza a bypass?

Vladimír Beneš: Karotická endarterektomie v řešení akutního uzávěru extrakraniální ACI – vlastní soubor, literární analýza a návrh léčebného algoritmu

14.50–15.20

Přestávka
 

15.20–16.30

Spinální neurochirurgie

Předsedající: Petr Suchomel, Petr Vaněk

Martin Janata: Mobilní náhrady lumbálního disku: očekávání, realita a budoucí směry

Petr Suchomel: Mobilní náhrady krčního disku: očekávání, realita a budoucnost

Petr Řehoušek: Současný koncept léčby páteřních metastáz

Svatopluk Řehák: Problematika páteřních metastáz

Martin Dostál: Korekční osteotomie u degenerativního onemocnění

Petr Vaněk: Korekční osteotomie u ankylozující spodylitidy

Diskuze: 10 minut

19.00

Společenský večer

(Steak House St. Florian – naproti kongresovému centru)

 

Sobota, 12. října 2019

8.00–10.00

Předsedající: Eva Brichtová, Petr Vachata

Petr Janouš: The influence of concomitant syringomyelia on patient reported outcome following hind brain decompression

Petr Libý: Neuroendoskopický přístup k intra a paraventrikulárním expanzím

Michal Tichý: Operační přístupy k hamartomům hypothalamu – vedou všechny cesty do Říma? FN Motol a 2. LFUK

Petr Vacek: Neuroendoskopie u dětí do jednoho roku věku – mají smysl?

Gabriele Felici: Infections in pediatric neurosurgery: a comparison in patients carrying intraventricular devices, affected by hydrocephalus due to tumoral or non tumoral etiology

Jakub Táborský: Miniinvazivní endoskopicky asistovaná remodelace lbi (MEAR), metoda modifikovaná zkušenostmi z otevřených remodelací

Robert Chrenko: Využitie thuliového (Tu) lasera pri operáciách tumorov CNS detského veku

Lukáš Krška: Využití endoskopie v dětské neurochirurgii

Petr Vachata: Možnosti intra-operačně navigované spondylochirurgie. 5-leté zkušenosti s výkony od okcipitálního kondylu po pánev

Roman Kostyšyn: Problematika spondylodiscitidy krční páteře

Michal Orlický: Multimodálna analgézia pri operáciach driekovej chrbtice

David Krahulík: Bezrámová a bezpinová metoda pro provedení hluboké mozkové stimulace

Eva Brichtová: Hipokampální skleróza a klinické výsledky u pacientů operovaných pro epilepsii temporálního laloku

Petr Linzer: Syndrom pseudotumor cerebri v důsledku komprese confluens sinuum intradiploickými tumory

Václav Vybíhal: Shuntogram a jeho využíti v diagnostice malfunkce shuntu

Maja Stříteská: Dehiscence horního semicirkulárního kanálku a její chirurgické řešení

10.00–10.30

Přestávka
 

10.30–12.30

Předsedající: Jan Mraček, Vilém Juráň

Martin Hanko: Skoré komplikácie u pacientov po dekompresívnej kraniektómii – Incidencia a rizikové faktory

René Opšenák: Rizikové faktory ovplyvňujúce výsledky chirurgickej liečby neakútnych subdurálnych hematómov

Martin Májovský: Trendy v léčbě chronického subdurálního hematomu

Jan Mraček: Kranioplastika autologní kostní ploténkou sterilizovanou v autoklávu – retrospektivní analýza 150 případů

Pavol Snopko: Kalcifikovaný chronický subdurálny hematóm – kazuistika

Ondřej Krejčí: 3d kranioplastika

Zuzana Marečková: Těžké kraniocerebrální poranění s komplikovaným průběhem, ale relativně dobrým koncem? – case report

Evžen Hovorka: Rebleeding po clippingu aneurysmatu ACoA a zavedení VP shuntu, manifestující se epileptickými paroxysmy – Kazuistika

Ondřej Navrátil: Aneuryzmata přední komunikující tepny – zhodnocení pacientů za 10 let 2008-2017

Tomáš Chytka: Radiochirurgická léčba u durálních arteriovenózních fistul

Aleš Hejčl: Mozková cerebrální oxymetrie v indikaci selektivní implantace shuntu při karotické endarterektomii

David Měšťan: Durální AVM – klasifikace založená na leptomeningeální drenáži

Vilém Juráň: Chirurgická léčba mozkových aneuryzmat ve FN Brno 1998-2018

Michal Orlický: Karotická endarterektómia po mechanickej trombektómii a podaní intravenóznej trombolýzy

Roman Sviták: Život ohrožující krvácení v neurochirurgické perioperační péči a jeho zvládání

12.30–13.00

Oběd

(v prostorách výstavy)

13.00–14.45

Předsedající: Tomáš Hrbáč, Onřej Kalita

Michael Bartoš: Současnost a budoucnost peroperační neurosonografie

Tomáš Hrbáč: Zkušenosti s vizualizací pomocí mikroskopu, endoskopu a exoskopu v oblasti mosto-mozečkového úhlu

Matus Kuniak: Transfrontálny transbazálny prístup na vnútornú orbitálnu stenu

Pavel Buchvald: Naše zkušenosti s léčbou chordomů klivu

Miloš Duba: Ependymom Th9-S2

Ivana Rošková: Meningeomy 2005-2018 NCH FN Brno, léčba, management, recidivy

Dušan Hrabovský: Vliv kortikoterapie na výtěžnost biopsie u mozkových lymfomů

Ondřej Kalita: Biopsie u pacientů s glioblastomem

Eva Misiorzová: Retrosigmoidální vs. presigmoidální přítup při chirurgické léčbě tumorů mostomozečkového úhlu a petroklivální oblasti

Petr Vachata: Spheno-orbitální meningeomy. Zkušenosti získané ze 45 případů.

Hana Ratzová: Kalcifikující pseudotumor neuraxis (CAPNON) postranní komory – kazuistika

Martina Štoková: Klasifikace bazálních meningeomů

Barbora Musilová: Detekce IDH mutace u nízkostupňových gliomů – využití imunohistochemických a sekvenačních metod

Pavel Póczoš: Využití optické koherenční tomografie a zrakových evokovaných potenciálů v předoperačním a pooperačním sledování pacientů s útlakem optického chiazmatu

Maja Stříteská: Vestibulární schwannom a frekvenčně specifické vestibulární postižení

Maja Stříteská: Racionální indikace prehabituace gentamycinem před exstirpací vestibulárního schwannomu

14.45

Ukončení kongresu

 

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444
Fax: 284 001 448
E-mail: cnchs2019@guarant.cz

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.