back to homepage

Program

Hlavní témata kongresu:

  • Neurotraumatologie
  • Spinální problematika
  • Cerebrovaskulární onemocnění
  • Neuroonkologie
  • Dětská neurochirurgie
  • Neurochirurgie vyššího věku
  • Varia

Lékařská sekce

Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Akreditace

Instrukce pro prezentující

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444
Fax: 284 001 448
E-mail: cnchs2019@guarant.cz

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.