back to homepage

Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Čtvrtek, 10. října 2019

13.45–16.00
Slavnostní zahájení kongresu

16.30–18.30
Lékařská sekce – sestry jsou srdečně zvány a vítány

 

Pátek, 11. října 2019

7.30–9.00

Registrace

8.30

Zahájení sesterské sekce

Týmová spolupráce v ÚVN
Mgr. Lenka Gutová, MBA

9.00–10.15

I. blok: Neuroonkologie

Předsedající: Mgr. Lenka Gutová, MBA, Dagmar Janáčková, MBA

Ošetřovatelská péče o non compliance pacientku s mnohočetným metastatickým postižením skeletu (patologická fraktura obratle C2)
Alena Lehnerová, ÚVN Praha (10 minut)

Ošetřovatelský proces u pacientky s Neurofibromem Th páteře
Jana Matějů, FN Brno (10 minut)

„Awake“ mnoho práce za jedním slovem
Šárka Menich Janeček, Tereza Drbohlavová, ÚVN Praha (10 minut)

Předoperační odstranění vlasů – nutnost nebo rituál?
Lucie Tajdušová, Šárka Trčková, Městská nemocnice Ostrava (10 minut)

Nádory míchy
Lucie Seifertová, Veronika Volánková, ÚVN Praha (10 minut)

10.15–10.45

Přestávka
 

10.45–12.00

II. blok: Cévní problematika

Předsedající: Mgr. Kamila Slabáková, Bc. Kateřina Nebřenská

Cévní malformace mozku
Ladislava Gryndlerová, FN Brno (10 minut)

Význam integrace zdravotních a sociálních služeb pro pacienty po CMP
Martina Slavíková, Jana Růžičková, ÚVN Praha (10 minut)

SAK a aneurysma
Michaela Doleželová, FN Brno (10 minut)

Ošetřovatelský proces u pacienta s gigantickým aneurysmatem – kazuistika
Monika Hviščová, Miroslava Hrušovská, ÚVN Praha (10 minut)

Role sestry v edukaci rodiny u pacienta s krvácením do mozku
Júlia Špalová, Eva Alexy, FN Plzeň (10 minut)

12.00–13.30

Oběd

(Steak House St. Florian – naproti kongresovému centru)

13.30–14.45

III. blok: Epilepto/neurotraumatologie

Předsedající: Mgr. Bc. Věra Berková, Šárka Menich Janeček, Dis

Stereotaktické metody SEEG a DBS v léčbě epileptiků v ÚVN
Kateřina Nebřenská, ÚVN Praha (10 minut)

Použití intrakraniálních elektrod v praxi, aneb pohádka se šťastným koncem
Tereza Samohejlová, Nela Čepeláková, ÚVN Praha (10 minut)

Léčba neuralgie trigeminu na NCH v Plzni
Věra Berková, Miroslava Minářová, FN Plzeň (10 minut)

Od akutního subdurálního hematomu ke kranioplastice
Jana Brindová, Michaela Křížová, ÚVN Praha (10 minut)

Péče o pacienta s kraniotraumatem
Jitka Kratochvílová, FN Brno (10 minut)

Možnosti replantace kostní ploténky
Marie Štadlerová, Olga Šeflová, Hana Vlčková, FN Plzeň (10 minut)

Neurochirurgické sály „včera a dnes“
Michaela Zvěřinová, ÚVN Praha (10 minut)

14.45–15.15

Přestávka
 

15.15–16.30

IV. blok: Hydrocefalus/Varia

Předsedající: Bc. Lucie Tajdušová, Bc. Jana Růžičková

Lokální výkony na Spondylochirurgii
Michaela Hrabcová, Lucie Jordánová, ÚVN Praha (10 minut)

Péče o kavernózního dárce na JIP Neurochirurgické kliniky FNO
Nikola Kubicová, FN Ostrava (10 minut)

Léčba a ošetřovatelská péče u pacientů s hydrocefalem
Jana Messnerová, Ivana Šeďová, ÚVN Praha (10 minut)

Normotenzní hydrocefalus v rodině zdravotní sestry
Tereza Drbohlavová, ÚVN Praha (10 minut)

Využití materiálu BonAlive při rekonstrukci calvy v infekčním prostředí z pohledu sestry
Veronika Karkošová, Adéla Krejčová, Radka Smutná, FN Motol (10 minut)

19.00

Společenský večer

(Steak House St. Florian – naproti kongresovému centru)

 

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444
Fax: 284 001 448
E-mail: cnchs2019@guarant.cz

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.