back to homepage

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

v letošním roce se Střešovická klinika dožívá 60 let. Samostatné oddělení vzniklo v roce 1956, klinika v roce 1959. Česká neurochirurgická společnost nás při té příležitosti pověřila organizací každoročního kongresu společnosti. Výročí je určitou výzvou pojmout tradiční kongres netradičně. Klinika byla založena pod vedením profesora Kunce. Kunc reprezentoval první neurochirurgickou generaci, která se musela spoléhat na klinický nález a nepřesné diagnostické metody. Přesto naši předchůdci odváděli vynikající práci a i jejich výsledky byly srovnatelné s tehdejší světovou neurochirurgií. V jedné části kongresu se tedy budeme ohlížet zpět a zároveň diskutovat odkud a kam jsme došli. Témata tedy blízká tomu, co měli v oblibě neurochirurgové první generace. Ať už jsou to arteriovenózní malformace u Kunce a aneu­ryz­ma­ta či hypofýzy u Kuncova nástupce Fuska. Zároveň bychom se rádi věnovali určitému srovnání se světovou neurochirurgií dnes. Aby toto srovnání mělo rámec, pozvali jsme všech­ny Čechy a Slováky – neurochirurgy, kteří působí mimo republiku. Tedy ty, které jsme našli. Je jich hodně. Kongres jsme nazvali: Česká a slovenská neurochirurgie doma i v za­hraničí.

Přijeďte tedy 10. až 12. října do kongresového centra Tvoršovic. Prostředí je nádherné, zařízení je vysloveně kongresové a strategicky umístěno pro snadný dojezd odkudkoliv z ČR.

Budeme se těšit na Vaši účast a děkujeme Vám, že nám pomůžete důstojně oslavit 60 let Střešovické kliniky.

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444
Fax: 284 001 448
E-mail: cnchs2019@guarant.cz

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.